Tečaj za krst 2024

7. februar srede ob 19.30 - Sv. Marko

2. 6. marec srede ob 19.30 - Sv. Marko 

3. 3. april srede ob 20.00 - Sv. Marko

4. 8. maj srede ob 20.00 - Sv. Marko 

5. 5. junij srede ob 20.00 - Sv. Marko

6. 4. septem. srede ob 20.00 - Sv. Marko 

7. 2. oktob. srede ob 20.00 - Sv. Marko

8. 6. novem. srede ob 19.30 - Sv. Marko