Skupine v Župniji Koper - sv. Marko

V naši župniji poleg opisanih skupin deluje še kar nekaj manjših neformalnih skupin, ki so povezane med seboj in so pomemben del pri soustvarjanju pastoralnega življenja. Pri tem lahko posebej izpostavimo ministrante, krasilke,  mežnarje, pritrkovalce, izdelovalce adventnih venčkov, bralce Božje besede, gospodinje in gospodarje, idr.