Župnijska karitas

Naše osnovne naloge in delo predstavljajo:
- pomoč družinam in posameznikom v stiski, ki poleg materialne in finančne pomoči (plačilo položnic) predstalja tudi pogovor, svetovanje, spremljanje in skupno iskanje poti iz stiske,
- pomoč ostarelim, bolnim in drugače prizadetim - naloga in poslanstvo sodelavcev Karitas je »prinašati upanje«, zato ob božičnih in velikonočnih praznikih obiščejo ostarele, bolne in drugače prizadete v domu ostarelih na Markovcu,
- enkrat letno organizirajo in sodelujejo pri srečanju starejših in bolnih v župniji, ki se začne s sveto mašo in konča v skupnem druženju,
- organizirajo dobrodelne in druge akcije (Manjša sveča za sočloveka sreča, zbiranje hrane in ostalih potrebščin v  času  tedna Karitas, v času posta različne akcije),
- organizirajo pomoč prizadetim v elementarnih nesrečah (plaz, potres, poplave, ...),
- sodelujejo pri organiziranju in izvedbi različnih dogodkov v župniji,
- sodelujejo pri dežurstvih  v Sprejemališču za brezdomce v Centru Karitas v Bertokih ter
- se izobražujejo na različnih seminarjih in predavanjih.