Tečaj priprave na zakon

V župniji Sv. Marka že od samega nastanka župnije poteka tečaj priprave na zakrament svetega zakona. Tečaji so po trije na leto in vsak vsebuje šest predavanj. Na priprave prihajajo slušatelji iz cele obale, spodnjega Krasa, nekaj celo iz različnih krajev naše Slovenije. Predavajo zakonski pari, zdravniki, psihologi, idr. Na vsakem tečaju je prisoten duhovnik, ki mlade ves čas trajanja le-tega spremlja kot duhovni vodja.