Biblična skupina

Biblična skupina je majhna čreda, a trdna in zvesta. Sestavlja jo do 8 članov. Zbira se z g. župnikom enkrat do dvakrat na mesec. Na srečanjih obravnavajo Sveto pismo (po temah ali po vrsti; kot se dogovorijo). Najprej si dogovorjen odlomek preberejo doma in nato še enkrat na srečanju, potem pa vsak pove kaj ga najbolj nagovori. Vedno se pogovorijo tudi o nerazumljivih ali težje razumljivih delih odlomka.