S prijavo na naše e-novice, si zagotovite tedenski prejem e-pošte, ki vas bo informirala o spremembah v naši župniji.

V spodnje polje vpišite svoj e-mail naslov in kliknite tipko Subscribe. Nato sledite navodilom, ki jih boste dobili na poštni naslov (Pozor - sporočilo bo mogoče bilo poslano kot promocija oz. vsiljena pošta). Potrdite, da niste robot in počakajte na novosti, ki jih boste prejeli na e-mail.

 

Pojdite in se odpočite

Sprašujem se, od katerih stvari naj bi se človek odpočil, kaj je tisto, kar nas utruja. Na misel mi prihajata nekako dva sklo-pa. Na eni strani vidim goro tega, kar nas zasipa in utru-ja, pa nam noben dopust ne more kaj dosti pomagati, da bi se od tega odpočili. Na drugo stran pa bi postavil, kar resnič-no potrebuje odmik v samoto
in počitek. Kaj sodi v eno sku-pino in kaj v drugo skupino? V prvi skupini vidim sledeče stvari, ki utrujajo:
• stalna nevera vase in iskanje potrditve od drugih,
• ugajanje in želja po prizna-nju,
• nezadovoljstvo nad seboj in svojo življenjsko vlogo,
• konflikt z okoliščinami, v katerih živiš, pa jih nikakor ne moreš sprejeti,
• vsakodnevno delo, ki ga do-življaš kot krivica.Drugo skupino pa sestavljajo najbrž stvari kot so:
• preprosto prehude obreme-nitve – neprestano ljudje, za-dolžitve, odgovornosti itd.
• premalo počitka – kot pravi Sveto pismo, da še jesti niso utegnili,
• preveč dogajanja, ki ga člo-vek ne more urediti v sebi.Če me zasipajo stvari iz prvega sklopa, mi samo ležanje v senci ali na soncu ne bo pomagalo. Še tako dolg, pasiven ali raz-giban dopust ne bo ničesar spremenil. Je pa čas počitka in samote priložnost, da o tem v miru razmišljam, vse urejam in naredim sklepe, ki jih hočem tudi uresničiti. Le s soočenjem in premislekom, pa tudi molit-vijo, je mogoče spraviti v red tudi stvari, ki so se prehitro do-gajale in jih nisem uspel dojeti, mogoče prav razumeti in nanje prav odgovoriti. Vse to lahko v miru najde mesto v meni, da pomirjen nadaljujem soočenje z vsakodnevnimi napori.Ko tako pogledam na čas po-čitka in samote, vidim v njem dvoje. Počitek mi pomaga, da se resnično odpočijem od naporov, ki jim sicer ne bom več kos. Samoto pa potrebu-jem za urejanje stvari, ki so me zasule ali pa me še vedno brez potrebe utrujajo, ker se z njimi še nisem soočil na pravi način.Najbrž je v vsakem od nas vsa-kega malo. Ne delajmo si utvar, da bo samo poležavanje spre-menilo tisto, kar nas mori. Naj nam ne bo škoda časa in napo-
ra, da se tudi v poletnih dneh srečamo s težkimi stvarmi in jih z božjo pomočjo in s pomočjo prijateljev rešujemo. Vsem že-lim, da bi se v času dopustov in počitnic uspeli odpočiti in v samoti urediti tisto, kar še ni urejeno.
Vaš župnik Ervin

nalagam novice...