Za ogled vseh oznanil kliknite TUKAJ.

Za ogled družinskega bogoslužja kliknite TUKAJ.

Za pesmi, ki jih poje ansambel Svetega Marka kliknite TUKAJ.

Za razne molitvene obrazce in mišljenja škofov kliknite TUKAJ.

 

V zgornje polje vpišite svoj e-mail naslov in kliknite tipko Subscribe. Nato sledite navodilom, ki jih boste dobili na poštni naslov (Pozor - sporočilo bo mogoče bilo poslano kot promocija oz. vsiljena pošta). Potrdite, da niste robot in počakajte na novosti, ki jih boste prejeli na e-mail.

Redna obvestila na ravni cerkve lahko spremljate tudi na uradni spletni strani Slovenske škofovske konference.

Pretekle pridige najdete TUKAJ

PRIPRAVA NA ZAKON V LETU 2020

 

Priznati Jezusa pred ljudmi

Tokrat se mi je pogled us­tavil ob misli: »Vsakega to­rej, ki bo priznal mene pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih.« Ne vem sicer, ko­liko vam pomeni večnost, statistike namreč govori­jo, da mnogi ne verujejo v posmrtno življenje. Zame je večnost vsekakor cilj naše­ga zemeljskega potovanja in končni cilj našega roman­ja vere. Upam, da si tja želi­mo in upam, da bomo tja tudi prišli.

No, o tem, kaj je ena od na­log, da tja pridemo, pa smo slišali v evangeliju: Prizna­ti Jezusa pred ljudmi, da nas bo On priznal pred svo­jim Očetom, ki je v nebesih. Kaj naj bi pomenilo prizna­ti Jezusa? Najbrž to, kar smo pred časom že razmišljali o veri. Verovati pomeni živeti, kakor je živel Jezus. Priznati ga, pa pomeni verovati. Če torej potegnemo črto, lahko rečemo, da pomeni prizna­ti Jezusa pred ljudmi, žive­ti, kot je živel On. Vse naše delovanje in govorjenje naj bi bilo v prvi vrsti pričevan­je življenja.

Kje je torej naše srce? Ali s tem priznavamo, da poznamo Kristusa? Papež Frančišek nas je ob tem odlomku opozoril na tri ne­varnosti, tri zgrešene zak­lade. »Prvi zaklad: zlato, denar, bogastvo. … Ta vrs­ta bogastva je zelo nevar­na. Res je sicer, da z bogas­tvom lahko naredimo tudi mnogo dobrega, vzdržuje­mo družino, a če ga nekdo kopiči kot zaklad, ti ukrade dušo. Druga vrsta bogas­tva je nečimrnost: zak­lad prestiža, želja, da bi te drugi videli. Jezus to držo vedno obsodi. Spom­nimo se, kaj pravi pismou­kom, ko se postijo, dajejo miloščino, molijo, da bi jih drugi videli. Nečimrnost ne služi ničemur, ampak pokončuje. Tretji zaklad pa je ponos, oblast. … Oblast je minljiva. Mno­go velikih, nadutih ljudi, ki so bili na oblasti, je konča­lo v anonimnosti, bedi ali zaporu. Ne kopičimo de­narja, nečimrnosti, ponosa, oblasti! Ti zakladi ničemur ne služijo…

Sam bi tem trem zakladom dodal še enega, tj. užitek in življenje po načelu, de­laj kar ti ugaja. Užitek uniči vsako sposobnost za lepo in dobro, sposobnost za odnos in ljubezen. Ljubiti ni mogoče, če imamo pred očmi željo po užitku in la­godju. Če ne moremo lju­biti, ne moremo govoriti da smo Jezusovi.

Priznati Jezusa bi tako lahko povzeli v misel – priznati ga je mogoče, če je on resnič­no naš zaklad. Če pa je on naš zaklad, potem vsi zgoraj omenjeni zakladi dobijo čis­to drugo vsebino.

• Bogastvo potem ni cilj, am­pak je cilj življenje za dru­gega, darovanje in skrb za bližnjega.

• Izpasti lep in ugajati ni več cilj. Cilj je pričevati za Resni­co, ne glede na to, kaj pravi­jo drugi.

• Oblast in položaj nista več cilj. Cilj je služenje.

• Iskanje užitka in ugodja sta le ovira do pravega cil­ja, ki pa je v vztrajnem priza­devanju za rast Božjega kraljestva med nami.

Naj bo Jezus naš zaklad, da ga bomo lahko prizna­li pred ljudmi in nas bo On priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih.

Vaš župnik Ervin

nalagam novice...