Dnevne pridige lahko najdete pod DODATNIM BRANJEM

Romanje v Lurd

Od 26. do 30. oktobra smo sedanji in nekdanji župljani duhovnika Ervina in drugih bolj in manj oddaljenih župnij poromali k Lurški Mariji.

Na poti sta nas spremljala domači duhovnik Ervin, ki je poskrbel tako za duhovno pripravo kot telesno sprostitev s pripetljaji iz resničnega življenja ter vodnik dr. Tadej Jakopič, ki nas je z umetelno oblikovano pripovedjo popeljal nazaj v čas, ko se je dogajal lurdski čudež... nadaljujte branjeVeselje 

Sveti Pavel prvim kristjanom iz Filipov pravi: Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Nadalje apostol pokaže na temeljni razlog tega globokega veselja: Gospod je blizu. Slednje je tudi adventno veselje ter veselje vsakega dne: Jezus je zelo blizu nas. Sveti Pavel pa nam daje tudi ključ za razumevanje izvora naše žalosti: to je naša oddaljitev od Boga zaradi naših grehov ali zaradi naše mlačnosti. Razlogov za veselje je veliko. Mi pa imamo edinstven razlog: Gospod je blizu. Lahko se mu približamo, kolikor želimo. Prišel bo božič in Bog pričakuje, da bomo veseli kakor pastirji, kakor modri z Vzhoda, kakor Jožef in Marija. Veseli smo lahko, ko je Gospod zares prisoten v našem življenju, če ga nismo izgubili, če se naš pogled ni skalil zaradi mlačnosti ali pomanjkanja velikodušnosti. Ko človek v iskanju sreče preizkuša druge poti, stran od tiste, ki vodi k Bogu, na koncu najde samo nesrečo in žalost. Najti Kristusa ter ga najti vedno znova, pomeni globoko, vedno novo veselje. Kristjan mora biti v svojem bistvu vesel človek. Toda naše veselje ni kakršno koli; je Kristusovo veselje, ki prinaša pravičnost in mir, in samo on ga lahko daje in ga ohranja, ker svet ne pozna njegove skrivnosti. Kristjan nosi svoje veselje v svoji notranjosti, ker najde Boga v svoji duši v milosti. To je neusahljiv izvir njegovega veselja. Veselje kristjana je globoko in sposobno obstati sredi težav. Združljivo je z bolečino, boleznijo, z neuspehi in nasprotovanji. Seveda bomo imeli težave, kakor jih imajo vsi ljudje. Vendar nam te težave, majhne ali velike, ne odvzamejo veselja. Težave so nekaj običajnega, kar moramo vzeti v zakup, in naše veselje ne sme čakati na obdobja brez težav, brez skušnjav in brez bolečine. Še več, brez ovir, na katere naletimo v našem življenju, ne bi imeli možnosti rasti v krepostih. Temelj našega veselja mora biti trden. Ne more se opirati izključno na minljive reči: prijetne novice, zdravje, mirnost, ekonomska preskrbljenost za vzdrževanje družine, obilje gmotnih sredstev itd. Vse to so dobre stvari, če niso ločene od Boga, vendar same po sebi niso zadostne, da bi nam lahko dale resnično veselje. Gospod nas prosi, naj bomo vedno veseli. Ne obstaja žalost, ki je on ne bi mogel ozdraviti. On računa z vsemi okoliščinami, skozi katere moramo iti v življenju, tudi s tistimi, ki so posledica naše nespameti in našega pomanjkanja svetosti. Za vse ima zdravilo. Pogosto, bo potrebno, da se obrnemo nanj v osebnem in globokem dialogu pred tabernakljem, da odpremo svojo dušo pri spovedi. Tam bomo našli vir veselja, in naša hvaležnost se bo izražala v večji veri, v povečanem upanju, ki od nas oddaljuje sleherno žalost, ter v skrbi za druge. Žalostna duša je prepuščena na milost in nemilost mnogim skušnjavam. Koliko grehov je bilo storjenih v senci žalosti! Ko je duša vesela, se izliva navzven in je tako spodbuda za druge; žalost pa zamori okolje in dela škodo. Da bi lahko dosegli Boga in rasli v krepostih, moramo biti veseli. Poleg tega lahko z veselim opravljanjem svojega dela naredimo veliko dobrega v svoji okolici, saj to veselje vodi k Bogu. Da bi drugim naredili življenje ljubeznivejše, pogosto zadostujejo majhna veselja, ki kljub svojemu majhnemu pomenu jasno pokažejo, da smo pozorni do soljudi, da jih spoštujemo in cenimo: nasmeh, prijazna beseda, majhna pohvala, da se izogibamo tragedijam zaradi nepomembnih stvari in pustimo, da gredo mimo, ter pozabimo nanje. Tako prispevamo, da življenje ljudi okrog nas postane znosnejše. To je eno od velikih poslanstev kristjana: prinašati veselje svetu, ki je žalosten, ker se oddaljuje od Boga. Pripravljajmo se na božič tako, da povečujemo vzdušje krščanskega miru ter izkazujemo mnoga majhna veselja in izraze naklonjenosti tistim, ki nas obdajajo. Nikdar ne izgubite veselja.

 Vaš župnik Ervin

nalagam novice...