ISTRSKA OBMOČNA KARITAS

Župnijska Karitas Sveti Marko

»To je moja zapoved, da se ljubite se med seboj
kakor sem vas jaz ljubil.« (Jn 15,12-13)

Rad imeti ljudi pomeni odpreti svoje srce in v njem narediti prostor za druge.

POTREBUJETE POMOČ?

Družinam in posameznikom, ki bivajo na ozemlju Koprske škofije in iz različnih vzrokov zaidejo v materialno stisko, Karitas načeloma pomaga s hrano, obleko, izjemoma tudi z plačilom računov za nujne življenjske stroške.

Upravičenost do pomoči presojamo na podlagi pravil in cenzusov, ki so opredeljeni v  Pravilniku Karitas o kriterijih za materialno pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom.

MATERIALNA POMOČ

  • hrano in obleko  dobite v Skladišču Karitas v Kopru, Trg Brolo 9 prve tri četrtke v mesecu od 15. do 17. ure;
  • pohištvo dobite v Skladišču Karitas Koper, nasproti ladijskega potniškega terminala v Kopru, prve tri četrtke v mesecu od 15. do 17. ure.
  • finančna pomoč - v izjemnih primerih pomoč pri plačilu položnic za najnujnejše življenjske stroške - pokličite voditeljico ŽK Mileno Potočnik: GSM 041 342 501.
  • posvojitev na razdaljo - lahko zaprosite za posvojitev otroka na razdaljo - to pomeni, da otrok, ki živi v družini z velikimi socialnimi, zdravstvenimi ali drugimi težavami, dobi mesečno 25 EUR, ki jih zanj daruje »posvojitelj«. Informacije dobite pri voditeljici ŽK.

POGOVOR, SVETOVANJE IN ISKANJE POTI IZ STISKE pokličite voditeljico ŽK Mileno Potočnik: GSM 041 342 501.

 

 

"Kar koli ste storili enemu teh mojih najmanjših bratov,
ste meni storili." (Mt 25,40)

 

 

KAKO LAHKO POMAGATE

Bodimo solidarni, vsakdo lahko pomaga! V življenju je pomembno, kako si prizadevamo uresničiti ZAPOVED LJUBEZNI. Odkrivajmo dobro h kateremu smo poklicani, in si ga prizadevajmo uresničevati TU IN ZDAJ.

Tako kot je Simon pomagal nositi križ Jezusu na Kalvarijo, tako moramo kristjani pomagati nositi križ ljudem v stiski.

Trudimo se opaziti ljudi v stiski, imejmo sočutno srce  in jim pomagajmo v njihovih težavah ali jih usmerimo na Center za socialno delo, Karitas …

  • Darujmo hrano, obleko, obutev, pohištvo, belo tehniko - v skladišče Karitas v Kopru.
  • Namenite del dohodnine za pomoč ljudem v stiski: za darovalca to ne predstavlja finančne obremenitve, je le osebna odločitev, da gre 0,5 % davka namesto v državni proračun v izbrano dobrodelno organizacijo.

Sodelujmo pri akcijah Karitas:

  • »Namenska pomoč« je mesečni dar najmanj 3 EUR, ki jih darovalec nameni za reševanje točno določene stiske (pomoč družinam in posameznikom, starejšim, bolnim, otrokom, brezdomcem, tujcem …) Dar se lahko nakazuje mesečno, na tri mesece, dvakrat ali enkrat letno. Nakazovanje lahko uredijo preko trajnika. Prijavite se lahko preko spletne strani: http://karitas-kp.rkc.si/  ali prijavnico dobite pri voditeljici ŽK.
  • »Posvojitev na razdaljo«  je med najbolj razširjenimi oblikami pomoči otrokom, ki živijo z enim  ali celo brez staršev, so bolni, invalidni, živijo v družini, ki se je znašala v gmotni ali kaki drugi stiski. Posvojitev na razdaljo  pomeni, da otrok prejme mesečno 25 EUR, ki jih zanj daruje »posvojitelj«, to je posameznik, družina ali skupina ljudi, ki se odloči, da bodo vsaj eno leto pomagali določenemu otroku z najmanj 25 EUR mesečno. O otroku, ki ga »posvojijo« dobijo samo podatke o stanju njegove družine - razlog, zakaj otrok potrebuje pomoč. Ob pripravljenosti obeh strani so možni tudi pisni ali osebni stiki. Prijavnico za posvojitev dobite pri voditeljici ŽK.
  • Dar za Karitas lahko oddate v domači župniji, ali na banki s pologom na TRR št. SI56 10100-0037527646, lahko pripišete za kakšen namen darujete.

Želite postati sodelavec Karitas?

Oglasite se v Župnijski, Dekanijski ali Območni Karitas. Veseli bomo vašega sodelovanja.

-----------------------------------------------------------------------

Kje lahko dobite največ informacij o pomoči Karitas?                                

Voditeljica Istrske območne Karitas: Pavla Brec, GSM 031 335 969, e-pošta: pavla.brec@gmail.com

Voditeljica Župnijske Karitas Sv.Marko: Milena Potočnik, GSM 041 342 501, e-pošta: milena1.potocnik@gmail.com

Center Karitas Bertoki, Markova 38, Koper 05 639 50 38

Skladišče Karitas Koper, Trg Brolo 9, Koper odprto prve tri četrtke v mesecu od 15. do17. ure.

Skladišče Karitas za pohištvo in belo tehniko, Pristaniška ulica – nasproti potniškega terminala, prevzem ali oddaja artiklov po predhodnem dogovoru na tel. 031 650499.

Stiska, odvisnost, varna hiša, materinski dom: Zavodsamarijan.si.

Spletna stran: http://karitas-kp.rkc.si/