Katehetska nedelja

PDF - oblika

Sveta maša v župnijski cerkvi in v Semedeli v nedeljah prva sveta maša ob 8h, druga ob 9,30h in tretja ob 11h. Med tednom so svete maše pri Svetem Marku ob 19h, v Semedeli v četrtkih ob 8h. Še vedno je potrebno upoštevati vsa navodila NIJZ - ja:

Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci.

Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.

Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

Ljudsko in zborovsko petje v cerkvah je dovoljeno.

Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje izpolnjujejo pogoj PCT.
 

Adoracija – v sredo in petek ob 18h.

Urnik verouka: 1. r. sreda ob 17h otroci in starši), 2. r. ponedeljek ob 17 h, 3. r. torek ob 17h, 4. r. ponedeljek ob 16h, 5. r. sreda ob 16h, 6. r. četrtek ob 16h, 7. r. četrtek ob 17h, 8. r. ponedeljek ob 17h, 9. r. četrtek ob 16h.

Priprava staršev na krst sreda, 15. 9. ob 20h

Srečanje mladih petek 17. 9. ob 20h

Stična mladih – v soboto 18. 9. V Stični. Potrebno se je prijaviti in kupiti vstopnico, ker bo srečanje popolnoma drugačno kot druga leta. Vse informacije na spletni strani z naslovom Stična mladih.

Uvodno Srečanje Svetopisemske skupine – torek, 14. 9. po večerni sveti maši.

Nedelja in teden mladih - nedeljo mladih praznujemo 2. nedeljo v septembru – 12. 9, teden mladih pa v tednu od nedelje mladih do Stične mladih. Geslo tedna in nedelje mladih 2021 bo enako kot na Stični mladih: »Utrdi moje korake.« Spodbudo na temo gesla, ki izhaja iz Ps 40, si preberite na tej povezavi: https://sticna.net/vsebina/