Sveta Trojica

PDF - oblika

• Sveta maša v župnijski cerkvi in v Semedeli – z udeležbo zdravih vernikov, možnosti je toliko s polovico zasedenosti sedežev z medsebojno razdaljo 1,5 metra, z maskami, z ljudskim ali zborovskim petjem. Maši lahko sledite tudi zunaj, saj bo ozvočeno z upoštevanjem vseh varnostnih razdalj. Na spletni strani bomo še vedno prenašali svete maše vsak delavnik ob 19h in v nedeljah ob 9,30h, do konca epidemije. Še vedno boste lahko kot posamezniki ali družine prišli k svetemu obhajilu pred ali po sveti maši. Če bodo spremembe, boste obveščeni na spletni strani ali preko oznanil. Sledite morebitnim spremembam na spletni strani župnije.

• Praznik SRT – četrtek, 3. 6. Sveti maši bosta dve ob 8h v Semedeli in ob 19h pri Svetem Marku.

• Verouk – ta teden reden verouk za vse razrede, razen za 1., 9., in 6. razred. Starši napišite kako ste v času korone imeli molitve, družinska bogoslužja, svete maše ob Tv , na spletu….

• Adoracija – v sredo in petek ob 18h – v cerkvi in na spletni strani župnije.

• Prvi petek4. 6. – dopoldne obisk bolnih po domovih, ob 18h prilika za sveto spoved

• Čiščenje cerkve – povabljene skupine k rednemu čiščenju cerkve, tako kakor pred korono. Posameznim skupinam je prav, da se pridružijo tudi druge žene in možje, ki bi bili pripravljeni enkrat mesečno očistiti cerkev.

• Svete maše v nedeljo, 6. 6. – Prva sveta maša je ob 8h v Semedeli, sveti maši ob 9,30h in ob 11h pa pri Svetem Marku.