5. Velikonočna nedelja

• Srečevanje skupin in verouk – zaradi
predpisov še vedno ni mogoče imeti raznih
skupin in verouka. Upajmo na boljše čase!
• Adoracija – na internetni strani župnije in
dejansko tudi v cerkvi v sredo in petek ob
18h
• Župnijska pisarna in naročanje svetih
maš
– Župnijska pisarna je odprta za
posameznike, ki pa morajo imeti masko,
zato, če se le da svete maše naročajte po
telefonu in spletu. Dar pa oddate takrat, ko
boste pri sveti maši.
• Sveta maša v župnijski cerkvi - od
ponedeljka 4. maja so svete maše zopet v
župnijski cerkvi. Pri sveti maši je lahko
tisti, ki pride z masko, upošteva varnostno
razdaljo in sedi tam kjer je označeno.
Obhajilo je izključno na roko z upoštevanjem
varnostne razdalje, ki je tudi označena. Tudi
pri vhodu in izhodu je potrebno upoštevati
varnostno razdaljo. Vhod je tudi ob nedeljah
samo eden, zaradi zagotovila varnosti. Se
nadaljuje na notranji strani...
• Sveta spoved - je mogoča ob upoštevanju
varnosti zunaj cerkve vsako sredo in vsak
petek od 18h dalje. Kje se spoveduje je
označeno.
• Družinska bogoslužja – na spletni strani in
v cerkvi, kamor lahko pridete posamezniki
iskat so na razpolago različna družinska
bogoslužja.
• Šmarnice - so pri vsaki sveti maši. Otroci naj
skupaj s starši zase poiščejo na spletni strani
župnije šmarnice zanje.