Nedelja Dobrega Pastirja

Oznanila v PDF - obliki

• Cerkev svetega Marka - je odprta in
lahko kot posamezniki vedno pridete in
počastite in molite Jezusa v tabernaklju.
Tam boste lahko dobili tudi oznanila in
videli za koga se daruje sveta maša. Maša
se do nadaljnjega še prenaša na spletni
strani.
• Adoracija – na internetni strani župnije
in dejansko tudi v cerkvi v sredo in petek
ob ob 18h
• Župnijska pisarna in naročanje svetih
maš
– Župnijska pisarna je odprta za
posameznike, ki pa morajo imeti masko,
zato, če se le da svete maše naročajte po
telefonu in spletu. Dar pa oddate takrat,
ko boste pri sveti maši.
• Sveta maša v župnijski cerkvi - od
ponedeljka dalje bodo svete maše zopet v
župnijski cerkvi. Pri sveti maši bo lahko
tisti, ki bo prišel z masko, upošteval
varnostno razdaljo in sedel tam kjer
bo označeno. Se nadaljuje na notranji
strani...
• Sveta spoved - bo mogoča ob upoštevanju
varnosti zunaj cerkve in v veroučnih
prostorih, vsak dan eno uro pred sveto
mašo. Vse bo označeno.
• Drugi zakramenti – preberite si v
navodilih slovenskih škofov na spletni
strani ali si jih vzemite kot prilogo oznanil.