3. Velikonočna nedelja

Za oznanila v PDF- obliki, kliknite TUKAJ

Cerkev svetega Marka - je odprta in lahko
kot posamezniki vedno pridete in počastite
in molite Jezusa v tabernaklju. Tam boste
lahko dobili tudi oznanila in videli za koga
se daruje sveta maša. Maša se prenaša na
spletni strani.
• Adoracija – na internetni strani župnije v
sredo in petek ob ob 18,30h
• Nameni svetih maš - Lahko tudi pokličete
za namene svetih maš, ker ne bo mogoče
čakati, da bodo svete maše šele po koncu
epidemije. Vzdrževanje duhovnikov je po
svetih mašah, zato je zelo pomembno, da
imamo vsak dan svete maše. Namene svetih
maš bom zapisal in povedal kdaj bo, dar pa
boste prinesli ob koncu epidemije.
• Svete maše - vsak dan ob 19h na spletni
strani župnije in ta teden še po radiu
Ognjišče!
• Zvon molitve in sveče na oknih - vsak
ponedeljek z zvonjenjem ob 20.00 vabljeni,
da molite za konec epidemije in prižgete
sveče na oknih v znamenje solidarnosti z
vsemi žrtvami epidemije.
• Družinska bogoslužja – nas spletni
strani in v cerkvi, kamor lahko pridete
posamezniki iskat so na razpolago različna
družinska bogoslužja.
• Šmarnice - bodo po internetni strani
župnije pri vsaki sveti maši. Če bi jih kdo
želel imeti doma v krogu družine, naj
sporoči in se bomo dogovorili kako jih
boste prevzeli.