Nedelja Božjega Usmiljenja

Družinsko Bogoslužje za nedeljo Božjega usmiljenja – 2. velikonočno – belo nedeljo

Prva nedelja po veliki noči je znana kot bela nedelja, ker so po stari cerkveni navadi tisti, ki so bili krščeni na velikončno vigilijo, na ta dan odložili bela oblačila.
Je pa to tudi nedelja Božjega usmiljenja, ki jo je razglasil sv. Janez Pavel II.. Navdih sv. Janeza Pavla II. je bila tudi sv. Favstina Kowalska s svojimi zasebnimi razodetji. V svoj dnevnik je zapisala Jezusove besede: »Hči moja, govori vsemu svetu o mojem neizmernem usmiljenju. Hočem, da je praznik Božjega usmiljenja zatočišče vseh duš, pribežališče vseh grešnikov. Ta dan bom razodel polnost svojega usmiljenja. Kdor bo ta dan opravil sveto spoved in prejel obhajilo, bo dobil popolno odpuščanje grehov in kazni za grehe. Naj se nihče ne boji priti k meni, čeprav so njegovi grehi še tako veliki. Hočem, da praznik mojega usmiljenja slovesno obhajate prvo nedeljo po veliki noči.«

1. Primerno je, da sedemo okoli mize, kjer smo ali bomo skupaj uživali hrano za telo. Ta molitev je hrana za duha.

2. Na mizo postavimo križ in svečo, ki nas spremlja v velikonočnih dneh. Lahko odpremo knjigo Svetega pisma in primerno okrasimo, morda imamo tudi sliko Usmiljenega Jezusa.

3. Eden od prisotnih naj bo Voditelj.

4. Primerno je, da začnemo z  velikonočno pesmijo.

 

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen

Voditelj: Danes je osmi dan, odkar smo obhajali praznik Jezusovega vstajenja. Čeprav urini kazalci tečejo in stalno določajo čas: minute in ure, dneve in leta, je spomin na Jezusovo vstajenje vsak dan prisoten v naših srcih in naših molitvah. Vedno enako, vedno globoko, vedno močno. Danes je v ospredju Božje usmiljenje, ki je vstajenjski dar in ga je bil na poseben  način deležen apostol Tomaž. Skupaj s Tomažem padimo tudi mi na kolena pred Gospoda in mu recimo: Moj Gospod in moj Bog. Premislimo kje smo najbolj potrebni, da se nas Gospod usmili in to obžalujmo in se kesajmo.

 

Po kratkem molku vsi skupaj izpovedo kesanje.

 

Vsi:  Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče.

Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo.

 

Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da bomo s čistim srcem obhajali to bogoslužje. 

Vsi: Amen.

Voditelj: Molimo

Usmiljeni Oče, v velikonočnih praznikih poživljaš vero svojega ljudstva.
Pomnoži v nas svojo milost, da bomo vsi vedno bolj spoznavali, s kakšnim krstom smo bili očiščeni, v kakšnem Duhu prerojeni in s kakšno krvjo odrešeni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Vsi: Amen

 

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Janezu

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek  (20,19-31)

Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«

Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel: »Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.«

Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: »Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!«

Jezus je vpričo svojih učencev stóril še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi; ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin, in da bi s tem, da vérujete, imeli življenje v njegovem imenu.

Namesto prošenj naj bodo danes vzkliki Božjemu usmiljenju. To niso litanije, temveč vzkliki Božjemu usmiljenju. Jezus je razodel sv. Faustini veliko moč teh vzklikov.
,,Božja ljubezen je cvet, usmiljenje pa sad tega cveta. Če kdo dvomi, naj bere te vzklike Božjemu usmiljenju in našel bo zaupanje!”

Božje usmiljenje, nedoumljiva skrivnost Presvete Trojice,  Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, izraz njegove največje moči,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, ki si se razodelo v stvarjenju nebeških duhov,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, ki si nas iz niča poklicalo v življenje, Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, ki obsegaš ves svet,      Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, ki nam daješ nesmrtno življenje,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, ki nas varuješ zasluženih kazni,    Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, ki nas rešuješ bede greha,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, ki nam v Besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje,  Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, ki se na nas izlivaš iz Kristusovih ran,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, ki izviraš iz Presvetega Srca Jezusovega,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, ki si nam dalo Presveto Devico Marijo za Mater usmiljenja,

Vsi: zaupamo vate!

Božje usmiljenje, navzoče v postavitvi Cerkvi, ki obsega vesoljni svet,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, navzoče v postavitvi in delitvi svetih zakramentov,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, neomejeno v zakramentu krsta in pokore,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, neizmerno v zakramentu evharistije in duhovništva,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, ki si nas poklicalo k sveti veri,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, v spreobrnjenju grešnikov,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, ki posvečuješ pravične,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, ki k popolnosti vodiš svete,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, tolažba in blagor vsem, ki so skesanega srca,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, upanje tistim, ki obupavajo,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, ki vedno in povsod spremljaš vse ljudi,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, ki nas napolnjuješ z milostjo,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, mir umirajočim,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, ki nas varuješ peklenskega ognja,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, ki lajšaš trpljenje dušam v vicah,   Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, ti veselje in neizmerna radost vseh svetih,  Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, neskončno v vseh skrivnostih vere,  Vsi: zaupamo vate!
Božje usmiljenje, neizčrpni vir čudežev.   Vsi: zaupamo vate!

Voditelj: Bog je usmiljen in poln svetosti, počasen z jezo, poln dobrote.
Vsi :
Zato bom vekomaj klical Božje usmiljenje.

Voditelj: Molimo.

O Bog, tvoje usmiljenje je neskončno, tvoja milost neizčrpna. Milostno poglej na nas, pomnoži v nas delo svojega usmiljenja , da ne bomo obupali tudi v največjih preizkušnjah, temveč bomo bolj zaupali v Božjo voljo, ljubezen in usmiljenje. – Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Kralju usmiljenja , ki s teboj in s Svetim Duhom izkazuje usmiljenje vekomaj.

Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče:  Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in pripelje v večno življenje. Vsi:  Amen.

 

 

Rožni venec Božjega usmiljenja

Lahko si vzamemo čas in ta dan zmolimo tudi rožni venec božjega usmiljenja. Morda bi bilo prav, da bi ga zmolili ob 15h, tako kakor je Jezus naročil sestri Faustini.  Rožni venec Božjega usmiljenja se moli na navadni rožni venec

  • Na prvih treh jagodah: Oče naš..., Zdrava, Marija..., Verujem v Boga...,
  • Pri vseh petih desetkah molimo:
    Pri jagodah očenaša:  Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta (1-krat).
  • Pri jagodah zdravih Marij:  Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta (10-krat).
  • Na koncu zadnje desetke: Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – usmili se nas in vsega sveta (3- krat).