Pot Luči

Pot luči

V: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen 

Uvod

V: Življenje je Pot. Tudi mi smo na tej poti. Nismo sami. Zaznamovani smo z izkustvom Gospodovega vstajenja. Pot luči nam pomaga, da v Kristusovem vstajenju odkrijemo vir miru in veselja ter dobimo spodbudo za bolj prepričano krščansko življenje.

Tišina

Vsi: Bog, naš Oče, razlij na nas Svetega Duha, da bomo razumeli skrivnost vstajenja tvojega Sina. Naj svetu oznanjamo, da smo odrešeni in da si ti Oče, ki nas vse neskončno ljubiš.

V: Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.

Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

 

Vstal je Kristus, vstal iz groba!

Angel Božji je dejal.

Smrt je zmagal, On živi,

Se z Očetom veseli.

Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.(pesem se poje po napevu Klic veselja)

 

Prva postaja : Jezus vstane od mrtvih (Mt 28,1-8)

V: Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Vsi: Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

V: Vstal je od mrtvih! Življenje je močneje od smrti! Ljubezen je zmagala.

Obstajata dve vrsti strahu: strah vojakov, ki popadajo po tleh in strah žena, ki v tistem velikonočnem jutru najdejo prazen grob. Angel spodbuja žene: Ne bojte se! On, ki ga iščete je vstal. Veselimo se tolažilne resnice, da On s svojim vstajenjem daje smisel vsemu našemu življenju.

Tišina

Vsi: Gospod Jezus, daj nam močno in pogumno srce, da ti bomo vedno zvesti!

V: Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.

Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

 

Dva učenca, Peter, Janez,

h grobu se odpravita:

Peter v prazen grob strmi,

Janez vero obudi.

Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

Druga postaja: Učenci najdejo prazen grob (Jn 20,1-10)

V: Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Vsi: Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

V: Apostol Janez je prvi prišel h grobu, a je počakal apostola Petra, da je On kot prvi med apostoli vstopil v grob. Po skromnih znamenjih prta in povojev je apostol Janez  z očmi ljubezni doumel veliko skrivnost vstajenja.

Tišina

Vsi: Gospod Jezus, naj z veseljem oznanjamo, da je v tvojem vstajenju vir moči za naše življenje.

V: Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.

Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

 

Vstali Kristus se prikaže Magdaleni

v vrtu tam.

Naročilo ji pusti,

učence z njim razveseli.

Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

 

Tretja postaja: Jezus se prikaže Magdaleni (Jn 20,11-18)

V: Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Vsi: Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

V: Jezus  pokliče jokajočo Magdaleno po imenu in ji reče naj gre in oznani enajsterim apostolom, da je vstal in živi. Magdalena mu je odgovorila: Moj Gospod! Bodimo tudi mi pripravljeni na odgovor, ko nas bo vstali Gospod poklical po imenu!

 Tišina

 Vsi: Gospod Jezus, hvala ti, da si nas poklical po imenu pri krstu!

 V: Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.

Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

 

V Emavs šla sta dva učenca,

Jezus se pridružil je;

ne spoznata Vstalega,

rada mu prisluhneta.

Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

 

Četrta postaja: Jezus se pridruži učencema na poti v Emavs (Lk 24,13-19.25-27)

V: Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Vsi: Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

V: Učenca na poti v Emavs sta  zmedena in razočarana. Zanju je bil Kristus, Odrešenik mrtev.  Kdor ne verjame v Kristusovo vstajenje, tega se lotevajo žalost, obup, zmedenost in razočaranje. Učenca na poti sta po lomljenju kruha, po evharistiji, spoznala Vstalega Jezusa.

Tišina

Vsi: Gospod Jezus, hvala ti, da spremljaš korake našega življenja in deliš z nami vse stiske, dvome in razočaranja.

V: Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.

Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

 

Dan se nagnil je k zatonu,

Jezus z njima je ostal;

kruh razlomil, ga razdal,

da bi vsakdo ga spoznal.

Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

 

Peta postaja: Jezus se učencem razodene ob lomljenju kruha (Lk 24,28-35)

V: Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Vsi: Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

V: Ko se Jezus ustavi z učencema  in razlomi kruh, v njem spoznata vstalega Gospoda. Nenadoma razumeta, zakaj je v njima vso pot gorelo srce. Nenadoma Jezus izgine izpred njih oči. Ostalo je le znamenje kruha. Tudi danes Jezusa ne vidimo s telesnimi očmi, vendar je resnično navzoč med nami pod podobo  kruha.

Tišina

Vsi: Gospod Jezus, hvala ti, da ob mizi tvoje Besede in tvojega kruha postajamo novi ljudje polni ljubezni.

V: Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.

Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

 

Jezus se prikaže učencem,

Vsi prestrašeni strme.

Mir vam bodi, jaz sem tu,

glejte rane brez strahu

Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

 

Šesta postaja: Jezus se prikaže učencem (Lk 24,36-49)

V: Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Vsi: Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

V: Jezus se pri zaprtih vratih prikaže učencem v dvorani zadnje večerje. Vstali Gospod ni privid, ampak človek iz mesa in kosti. S tem nam Vstali Jezus pokaže, da ceni naše telo, saj se v telesu srečujemo z Gospodom.

Tišina

Vsi: Gospod Jezus,  hvala ti, da si nam pokazal kako ceniš naše telo, da smo lahko vedno ponosni na to.

V: Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.

Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

 

Bratje moji, moč vam dajem,

milost Svetega Duha,

grešnikom odpuščajte,

mir ljudem prinašajte!

Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

 

Sedma postaja: Jezus podeli svojim učencem moč odpuščati grehe (Jn 20,19-23)

V: Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Vsi: Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

V: Vstali Gospod je dal svojega Duha in oblast odpuščati grehe apostolom kot prvi velikonočni dar. S sveto spovedjo tudi današnji apostoli, papež, škofje in duhovniki, odpirajo pot k Bogu vsem tistim, ki pred Njim ponižno priznajo svojo majhnost in omejenost.

Tišina

Vsi: Gospod Jezus, hvala ti za zakrament svete spovedi saj tako vemo, da je vsako naše spreobrnjenje prehod iz smrti v življenje!

V: Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.

Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

 

Osmi dan spet pride Jezus,

da Tomaž bi veroval;

ko pokaže sled mu ran

pade preden ves predan.

Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

 

Osma postaja: Jezus utrdi Tomaževo vero (Jn 20,24-29)

V: Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Vsi: Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

V: Jezus blagruje tiste, ki ne bodo videli pa bodo verovali. Jezusovo vstajenje tako postavi nova merila za vrednotenje stvari. Odslej bomo verniki morali verjeti pričevanju Cerkve, ki ohranja in prenaša oznanilo apostolov in tistih, ki so videli in otipali, tako kot Tomaž.

Tišina

Vsi: Gospod Jezus, hvala ti, da si potrdil vero Tomažu in s tem vsem sodobnim Tomažem pokazal kaj moramo narediti v svojih dvomih. Ni drugega kot da pademo na kolena in pred Teboj priznamo: Moj Gospod in moj Bog.

 V: Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.

Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

 

Tam ob morju se prikaže ribičem,

apostolom

da v njih vero prebudi,

mrežo vreči jim veli

Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

 

Deveta postaja: Jezus se prikaže učencem ob Tiberijskem morju (Jn 21,1-14)

V: Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Vsi: Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

V: Vstali Gospod se sreča z apostoli ob Tiberijskem morju, ko lovijo ribe in nič ne ulovijo. Ukaže jim naj ponovno vržejo mreže in pridruži se obilen ulov. Pokaže jim, da bodo uspešni le, če bodo lovili, to je oznanjali in  pridigali v Kristusovem imenu.

Tišina

Vsi: Gospod Jezus, hvala ti za mnoge mlade, ki so se odzvali tvojemu vabilu in so pripravljeni postati velikodušni in sveti ribiči ljudi.

V: Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.

Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

 

Simon Peter je postavljen

kot namestnik  Kristusa.

Jezus sam izvoli ga,

da bo pasel jagnjeta.

Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

 

Deseta postaja: Jezus podeli  Petru prvo mesto (Jn 21,15-19)

V: Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Vsi: Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

V: Preden je Jezus Petra postavil na prvo mesto v Cerkvi ga vpraša samo ali ima dovolj ljubezni. Ali me ljubiš? To vprašanje zastavlja Jezus vsakemu izmed nas.

Tišina

Vsi: Gospod Jezus hvala ti za vprašanje ljubezni, ki naj nas spodbudi, da bodo naše življenjske odločitve prežete z duhom tvojega vstajenja.

V: Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.

Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

 

Pojdite zdaj po vsem svetu

Rekel je apostolom.

Z vami bom vse dni ostal,

blagoslov na pot vam dal. 

Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

 

Enajsta postaja: Vstali Jezus pošlje svoje učence v svet (Mt 28,16-20)

V: Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Vsi: Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

V: Jezus je evangelij zaupal svojim učencem. Učenci naj oznanjajo in s krstom pridružujejo skupnosti nove člane, saj se je potrebno roditi iz vode in Duha.

Tišina

Vsi: Vstali Gospod, hvala ti, za dar krsta, ki naj ga resnično živimo in tako gradimo nov svet.

V: Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.

Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

 

Jezus se v nebo je dvignil,

dal obljubo vernim vsem;

Krst  Duha vas prenovi,

priče boste za vse dni.

Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

 

Dvanajsta postaja: Jezusov vnebohod (Apd 1,3-11)

V: Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Vsi: Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

V: Dnevi trpljenja in vstajenja se zaključujejo v slovesnem Gospodovem vnebohodu. Sedaj smo na vrsti mi, da svetu oznanimo resnico o Kristusovem vstajenju.

Tišina

Vsi: Gospod Jezus, hvala ti, da lahko rastemo v veri, upanju in ljubezni in tako gradimo tvojo Cerkev.

V: Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.

Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

 

Bratje molijo z ženami

in z Marijo materjo.

Zbrani vsi časte Boga,

v veri čakajo Duha.

Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

 

Trinajsta postaja: Z Marijo v pričakovanju Svetega Duha (Apd 1,12-14)

V: Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Vsi: Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

V: Učenci  skupaj z Marijo v molitvi in bratski skupnosti pričakujejo Svetega Duha, ki ga je Jezus obljubil. To naj bo tudi naše poslanstvo: gojiti molitev in bratsko skupnost v navzočnosti Marije.

Tišina

Vsi: Jezus hvala ti za dar molitve in tvojo Mater Marijo, ki skupaj z nami vztraja v molitvi, da tako lahko postajamo kvas, luč in sol v svetu v katerem živimo.

V: Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.

Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

 

Zbrani vsi na istem kraju

Šum z neba zaslišijo.

Bog duha jim je poslal

In jih z milostmi obdal.

Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.

 

Štirinajsta postaja: Jezus pošlje učencem obljubljenega Svetega Duha (Apd 2,1-6)

V: Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Vsi: Ker si s svojim vstajenjem dal svetu življenje.

V:  Ko je prišel binkoštni dan so bili učenci napolnjeni s Svetim Duhom. Pogumno so stopili v svet in oznanjali Kristusa Vstalega. Na binkoštni dan je bila Cerkev razglašena. Sveti Duh omogoča spreobrnjenje, sporazumevanje in edinost.

Tišina

Vsi: Gospod Jezus, hvala ti za zakrament svete birme pri katerem prejemamo v polnosti Svetega Duha. Naj po tem zakramentu postajamo vedno bolj novi ljudje, ki gradijo kraljestvo miru, sreče in ljubezni!

V: Veseli in raduj se Devica Marija, aleluja.

Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.

 

Sklep

V: Kristusovo vstajenje je luč na naši poti. Vstali Gospod, iskreno se ti zahvaljujemo za tvoje vstajenje in ti kličemo: Pridi, Gospod Jezus!

Vsi: Iskreno se ti zahvaljujemo, Gospod.

V: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen