5. Postna nedelja

Oznanila v PDF - obliki

• Postni čas v petem tednu – smo povabljeni
k odpovedi. Mnogokrat smo v dilemi čemu
naj se odpovemo, da bo odpoved smiselna.
Knjiga modrosti nam daje konkreten nasvet:
odpovejmo se hinavščini, maščevalnosti,
opravljanju, obrekovanju–in ostalo nam
bo več časa za prijaznost, naklonjenost,
ljubeznivost, darežljivost ... Odpovejmo se
torej praznim stvarem in jih nadomestimo s
konkretnimi dejanji ljubezni.
• Blagoslov oljk in zelenja na cvetno nedeljo
- Župnik bo obhajal v zaprti župnijski cerkvi
sveto mašo ob 9,30h brez navzočnosti
ljudstva in brez somaševanja. Škofje določajo,
da župnik opravi blagoslov zelenja v zaprti
cerkvi brez navzočnosti vernikov. Verniki naj
doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov,
butare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno
vodo. Duhovniki blagoslovljenega zelenja ne
smejo deliti vernikom ali jim ga na določenem
mestu pustiti na razpolago, saj bi pri tem
lahko prišlo do okužb oziroma širjenja
epidemije. Radijski misijon - Škofje vabijo
vernike, da v okviru priprave na velikonočne
praznike spremljajo radijski misijon Radia
Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca do 4.
aprila 2020.
• Zvon molitve in sveče na oknih - Škofje določajo,
da duhovniki zvonijo ob običajnih urah
tako med tednom kot ob nedeljah in praznikih.
Vernikom naj sporočijo, da se zvoni v
priprošnjo Mariji za konec epidemije. Župniki
vsak ponedeljek z zvonjenjem ob 20.00 vabijo
vernike k molitvi, ki je povezana z molitvijo
škofov na Radiu Ognjišče. Verniki ta dan prižgejo
sveče na oknih v znamenje solidarnosti z
vsemi žrtvami epidemije.