4. Postna nedelja

Družinsko bogoslužje na 4. postno nedeljo

 

1. Primerno je, da sedemo okoli mize, kjer smo ali bomo skupaj uživali hrano za telo. Ta molitev je hrana za duha.

2. Na mizo postavimo svečo. Sveča je znamenje Jezusa Kristusa, ki nas razsvetljuje, uči in odganja temo greha. Prav zato bodimo veseli in brez strahu, kajti On je z nami na naši poti. (Da vključimo otroke lahko v pripravi na bogoslužje otroci narišejo – izdelajo toliko sveč, kakor je družinskih članov iz materialov, ki so jim na voljo in jih postavimo na mizo).

3. Eden od prisotnih naj bo Voditelj.

 

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

Voditelj: Današnja nedelja je nedelja veselja. Spodbujeni smo, da odpremo srce za srečanje z Božjo besedo, ki nas naredi radostne. Pozorno poslušajmo Božjo besedo in ne dopustimo, da bi na eno uho prišla notri, na drugo pa šla ven. Božja beseda nas dela radostne, srečanje z Božjo besedo nas napolnjuje z veseljem in to veselje je moja moč, je naša moč. Kristjani so veseli, saj so sprejeli, prejeli so Božjo besedo v srce in neprestano srečujejo Besedo, iščejo jo. To je današnje sporočilo za vse nas. Kratko izpraševanje vesti: Kako poslušam Božjo besedo? Ali pa je enostavno ne poslušam? Kako se jaz srečujem z njegovo Besedo, kar je Sveto pismo? In zatem: Sem prepričan, da je veselje v Gospodu moja moč? Žalost ni naša moč, tudi v tem času preizkušnje.

Obžalujmo!

Po kratkem molku vsi skupaj izpovedo kesanje.

 

Vsi:

Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče.

Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo.

 

 

Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da bomo s čistim srcem obhajali to bogoslužje.

Vsi: Amen.

 

Voditelj: Nebeški Oče, veselimo se, da je tvoj Sin spravil človeški rod s teboj. Pomagaj svojemu vernemu ljudstvu, da se bo z iskrenim prizadevanjem in živo vero pripravilo na prihodnje praznike. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Janezu

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek  (Jn 9,1-41)

Jezus odpre oči sleporojenemu

Tisti  čas  je  šel Jezus iz templja in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi učenci so ga vprašali: »Učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?« Jezus je odgovóril: »Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak na njem naj se razodénejo Božja dela. Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta.«

Ko je to izgovóril, je pljunil na tla in s slino narédil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!« (kar v prevodu pomeni Poslani). Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl. Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je bil berač, so govorili: »Ali ni to tisti, ki je posedal in beračil?« Eni so govorili: »On je,« medtem ko so drugi govorili: »Ne, podoben mu je.« Sam pa je govóril: »Jaz sem.« Rekli so mu tedaj: »Kako so se ti torej oči odprle?« On pa je dejal: »Tisti človek, ki se imenuje Jezus, je narédil blato, mi z njim pomazal oči in mi rekel: ›Pojdi v Síloo in se umij‹.
Šel sem tja, se umil in spregledal.« Rekli so mu: »Kje je tisti?« Dejal jim je: »Ne vem.«

Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k farizejem. Tisti dan, ko je Jezus narédil blato in mu odprl oči, je bila sobota. In farizeji so ga spet spraševali, kako je spregledal. Dejal jim je: »Blata mi je dal na oči, nato sem se umil in vidim.« Nekateri izmed farizejev so tedaj govorili: »Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje sobote.« Drugi pa so govorili: »Kako bi grešnik mogel delati takšna znamenja?« In bil je razdor med njimi. Slepemu so tedaj ponovno rekli: »Kaj praviš o njem, ker ti je odprl oči?« On pa je rekel: »Prerok je.«

Judje niso hoteli verjeti, da je bil slep in da je spregledal, dokler niso poklicali staršev tega, ki je spregledal. Vprašali so jih: »Je to vaš sin, o katerem pravite, da se je rodil slep? Kako, da zdaj vidi?« Starši so odgovorili in rekli: »Veva, da je to najin sin in da se je rodil slep; kako to, da zdaj vidi, pa ne veva, in kdo mu je odprl oči, mídva ne veva. Njega vprašajte. Dovolj je star. Sam naj govori o sebi.« To so rekli njegovi starši, ker so se bali Judov; Judje so namreč že sklenili, da bodo vsákogar, ki ga bo priznal za Mesija, izobčili iz shodnice. Zato so njegovi starši rekli: ›Dovolj je star, njega vprašajte‹. Tedaj so farizeji drugič poklicali človeka, ki je bil prej slep, in mu rekli: »Daj čast Bogu! Mi vemo, da je ta človek grešnik.« On pa je odgovóril: »Če je grešnik, ne vem. Eno pa vem, da sem bil slep in da zdaj vidim.« Tedaj so mu rekli: »Kaj ti je storil? Kako ti je odprl oči?« Odgovóril jim je: »Povedal sem vam že, pa niste poslušali. Čemu hočete znova slišati? Bi mar tudi vi radi postali njegovi učenci?«

In ozmerjali so ga in mu rekli: »Ti si njegov učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci. Mi vémo, da je Mojzesu govóril Bog; o tem pa ne vemo, od kod je.« Mož jim je odvrnil in rekel: »To je res čudno, da ne véste, od kod je, meni pa je odprl oči. Vémo, da Bog grešnikov ne usliši. Kdor pa Boga časti in spolnjuje njegovo voljo, téga usliši. Od vekomaj se ni slišalo, da bi kdo od rojstva slepemu odprl oči. Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mógel ničesar storiti.« Odgovorili so in mu rekli: »Ves si rôjen v grehih, pa nas boš učil?« In vrgli so ga ven.

Jezus je slišal, da so ga vrgli ven. Našel ga je in mu je rekel: »Veruješ v Sina človekovega?« In ta je odgovóril ter rekel: »Kdo je to, Gospod, da bi veroval vanj?« Jezus mu je rekel: »Videl si ga; ta, ki govori s teboj, ta je.« Tedaj je dejal: »Verujem, Gospod,« in se je pred njim poklonil do tal. In Jezus je rekel: »Za sodbo sem prišel na ta svet, da bi videli tisti, ki ne vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo.« To je slišalo nekaj farizejev, ki so bili pri njem in so mu rekli: »Smo morda tudi mi slepi?« Jezus jim je dejal: »Če bi bili slepi, bi ne imeli greha. Ker pa pravite: ›Vidimo‹, vaš greh ostane.«

 

Voditelj napravi uvod v  prošnje:

Voditelj:  Vedno se zahvaljujmo Kristusu, ki je naša glava in učitelj. Prišel je, da služi človeku in vsem deli dobrote. Ponižno in zaupno ga prosimo:

Ponavljajmo vsi: Gospod, skrbi za svojo družino.

  1. V škofih in duhovnikih si svoji Cerkvi ti sam pastir in glava, pomagaj jim, da nas bodo po tebi vse pripeljali k Očetu.

Ponavljajmo vsi: Gospod, skrbi za svojo družino.

  1. Tvoji angeli naj spremljajo vse, ki potujejo, da se bodo izognili dušnim in telesnim nevarnostim.

Ponavljajmo vsi: Gospod, skrbi za svojo družino.

  1. Uči nas, da bomo posnemali tebe in služili ljudem, ki nisi prišel, da bi ti stregli, ampak da bi sam stregel.

Ponavljajmo vsi: Gospod, skrbi za svojo družino.

  1. Daj nam, da bo v vsaki človeški skupnosti brat pomagal bratu in bo naša skupnost s tvojo navzočnostjo kakor utrjeno mesto.

Ponavljajmo vsi: Gospod, skrbi za svojo družino.

  1. Usmili se vseh umrlih in daj jim gledati svoje obličje.

Ponavljajmo vsi: Gospod, skrbi za svojo družino.

Ko se prošnje končajo(so lahko tudi spontane), voditelj povabi  vse, naj molijo molitev papeža Frančiška ob izbruhu bolezni:

O Marija,
ti vedno svetiš na naši poti
kot znamenje zveličanja in upanja.
Mi se izročamo tebi, Zdravju bolnikov,
ki si bila pod križem pridružena Jezusovi bolečini
in ohranila svojo vero trdno.
Ti, rešitev rimskega ljudstva,
veš kaj potrebujemo
in smo tudi prepričani, da boš to priskrbela,
da se bo kot v Galilejski Kani
spet lahko vrnilo veselje in praznovanje
po tem trenutku preizkušnje.
Pomagaj nam Mati Božje Ljubezni
oblikovati se po Očetovi volji
in storiti to, kar nam bo rekel Jezus,
ki je sprejel nase naše trpljenje
in si je naložil naše bolečine,
da bi nas preko križa povedel
k veselju vstajenja. Amen.

Zdaj pa zmolimo še: Oče naš.

Nato voditelj reče:

Molimo. O Bog, ti razsvetljuješ vsakega človeka, ki pride na svet. Razsvetli naša srca s svojo milostjo,
da bodo vse naše misli tebe vredne in te bomo iskreno ljubili. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Voditelj: Prosimo skupaj za blagoslov troedinega Boga.

Vsi se pokrižajo  in voditelj izrečeBlagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in pripelje v večno življenje.

Vsi Amen.