4.Postna nedelja

Oznanila v PDF - obliki

• Postni čas v četrtem tednu – Četrti teden
naj bo teden zahvaljevanja. Če smo hvaležni
Stvarniku za vse darove, ki nam jih naklanja
–potem z njimi odgovorno ravnamo. Če smo
hvaležni ljudem, ki nas dejansko nosijo na rokah,
potem se jim trudimo to s hvaležnostjo
vračati. Zlasti sedaj ko ste več doma in bolj tesno
drug ob drugem nikar ne pozabite na hvaležnost.
• Adoracija – na internetni strani župnije v sredo
in petek ob 18,30h
• Cerkev svetega Marka - je odprta in lahko
kot posamezniki vedno pridete in počastite in
molite Jezusa v tabernaklju. Tam boste lahko
dobili tudi oznanila in videli za koga se daruje
sveta maša. Maša se prenaša na spletni strani.
• KAKO PREJMEMO DUHOVNO OBHAJILO
- Izberite si miren prostor in se pokrižajte,
zmolite vero in preberite evangelij dneva.
Imejte kratko meditacijo ob Božji besedi (bodite
pozorni na to, kaj vam govori in kakšne
občutke prebuja v vas). Opravite duhovno obhajilo,
tako da zmolite: Jezus, verjamem, da si
navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem
se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo
izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti
bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim
sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti
zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno:
prosim Te, da vstopiš in prebivaš v mojem
srcu. (Kratek premor, da se povežem z Jezusom
…) Hvala Jezus, za to duhovno obhajilo,
hvala za Tvoj objem, hvala za to mistično
združitev. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak
mi pomagaj, da ostanem v Tebi. Molitev
končajte z znamenjem križa.