3. Postna Nedelja

Oznanila v PDF - obliki

• Križev pot – do nadaljnjega križevi poti odpadejo
zaradi pohoda krono virusa.
• Postni čas v tretjem tednu – V tretjem tednu
smo povabljeni, da prižgemo luč molitve.
Molitev je pogovor z Bogom, ki je naš Oče,
je priporočanje Mariji, naši duhovni materi.
Pred njima lahko vedno izlijemo svoje srce,
veselje in bolečine. Vedno nam prisluhneta,
nas potolažita, nam vračata pogum. Če smo
kot družina povezani z njima v molitvi, lažje
postajamo prinašalci dobrega bratom in
sestram tega sveta. Zato redno molimo.
• Tečaj za zakon – do preklica omejitev zbiranja
odpade. Kako se bo nadaljeval bo sporočeno
tečajnikom.
• Adoracija - sreda in petek ob 18h
• Srečanje birmanskih botrov – v soboto, 21.
3. po večerni sveti maši tudi odpade!
• Cerkev svetega Marka - je odprta in lahko
kot posamezniki vedno pridete in počastite in
molite Jezusa v tabernaklju. Tam boste lahko
dobili tudi oznanila in videli za koga se daruje
sveta maša.
• Sveta maša se bo prenašala tudi preko spleta
- med tednom ob 19h, v nedeljo ob 9.30h.
Spremljanje bo mogoče preko župnjiske spletne
strani: http://zupnija-kopersvetimarko.
rkc.si/