1. Postna nedelja

Oznanila v PDF - obliki

• Podari igračo – otroci odpovejte se eni vaših
najljubših igrač. Prinesite jo najkasneje do
petka, 27. 3. Zbrane igrače bomo prodali na
licitaciji, ki bo organizirana v nedeljo, 29. 3.
po prvi in drugi sveti maši.
• Križev pot - V nedeljo 8. 3. ob 9.30 h bodo
križev pot vodili otroci in starše 1. In 2.
razreda
• Postni čas v prvem tednu - smo povabljeni,
da ozdravimo svoj kisli pogled in vsak dan
koga razvedrimo. Nasmeh nič ne stane –pa
toliko da. V tem tednu prižigajmo luč
nasmeha.
• Beseda življenja – ponedeljek, 2. 3. ob 17,30h.
• Srečanje Karitas – ponedeljek, 2. 3. po
večerni sveti maši.
• Srečanje skupine SRCE - razvezanih – v
torek, 3. 3. po večerni sveti maši.
• Prvo srečanje staršev v pripravi na krst
sreda, 4. 3. ob 19,30h.
• Tečaj za zakon – sreda, 4. 3. ob 19,30h.
• Adoracija - sreda in petek ob 18h
• Svetovni molitveni dan žensk – četrtek, 5. 3.
po večerni sveti maši.
• Prvi petek – petek, 6. 3. Dopoldne obisk
bolnih in ostarelih po domovih, ob 18h prilika
za sveto spoved
• Srečanje mladih – petek 6. 3. ob 20h.
• Postne pobude – v veži boste od pepelnice
dalje (26. 2.) zakonci, družine in posamezniki
lahko vzeli postne pobude. Postna naloga
naj bi spodbudila pogovor v družinah, med
zakonci….