2. Nedelja v letu

Oznanila v PDF - obliki

• Srečanje moških – ponedeljek, 20. 1.
ob 19. 45h
• Tečaj za zakon – nadaljevanje sreda 22.
1. ob 19. 30h
• Adoracija: sreda in petek ob 18h
• Srečanje staršev 8. razreda – četrtek,
23. 1. po večerni sveti maši
• Priprava staršev in otrok na prvo
sveto spoved (otrok 3. razreda)

nedelja, 19. 1. ob 10h
• Srečanje mladih – petek 24. 1. ob 20h.
• Mini župnijski SP maraton
(nadaljevanje)
– Vsako leto vse več
župnij po Sloveniji pripravi skupno
branje Božje besede. Svetopisemski
maraton je čudovita priložnost, da
se skupnost poveže in diha Božjo
besedo. V župniji bomo brali Sveto
pismo – imeli mini maraton v četrtek,
30. 1. od 19,30h do 22h v župnijski
cerkvi. Otroci pa bodo imeli svoj
mini maraton pri vsaki uri verouka,
tako da ste k uram verouka povabljeni
tudi starši, zlasti starši prvega razreda,
ki bodo imeli skupaj tudi mesečno
srečanje. Vsi ostali starši, ki otroke
pripeljete k verouku, pa si poskušajte
organizirati čas tako, da se boste skupaj
z otrokom lahko udeležili tudi branja
Svetega pisma.