Nedelja Jezusovega krsta

• Srečanje žensk – torek, 14. 1. ob 19.
30h
• Tečaj za zakon – nadaljevanje sreda
15. 1. ob 19. 30h
• Svetopisemska skupina – sreda, 15.
1. po večerni sveti maši
• Adoracija: sreda in petek ob 18h
• Srečanje staršev 7. razreda – četrtek,
16. 1. po večerni sveti maši
• Moj dar duhovnikoma – Hvala
za vaš dar, ki ste ga ali ga še boste
namenili vzdrževanju domačih
duhovnikov.
• Srečanje mladih – petek 17. 1. ob
20h.