Svetovni dan ubogih

Oznanila v PDF - obliki

• Srečanje mož – ponedeljek, 18. 11.
ob 19,45h
• Tretja priprava staršev na krst
otrok
– torek, 19. 11. ob 19,30h.
• Srečanje Svetopisemske skupine
sreda, 20. 11. po večerni sveti maši..
• Adoracija: sreda in petek ob 18h.
• Sveta Cecilija – V petek, 22. 11.
goduje sveta Cecilija, zavetnica
cerkvene glasbe in zavetnica vseh
cerkvenih pevcev. Sveta maša za vse
žive in pokojne cerkvene pevce bo na
ta dan ob 19h.
• Srečanje mladih – petek, 22. 11. ob
20h
• Napoved dogodkov – V ponedeljek,
25. 11. bo pri svetem Marku srečanje
članov istrske Karitas. Dobili se
bomo najprej pri sveti maši ob 19h,
po sveti maši bomo odprli razstavo
del otrok in mladih z naslovom:
Dobro iz vsakega srca, sledi pa še
prijateljsko druženje.