Žegnjanska nedelja

Oznanila v PDF-obliki

• Verouka ta teden ni, ker so počitnice.
Naj pa bo v tem tednu čas za družino in
družinsko molitev.

 

• Srečanje ŽPS – torek, 29. 10. Po večerni
sveti maši.
 

• Adoracija: sreda in četrtek ob 18h.
 

• Priložnost za sveto spoved – četrtek,
31. 10. ob 18h
 

• Praznik VSEH SVETIH – petek, 1.
11. - svete maše ob 8h v Semedeli ob
9,30h pri Svetem Marku in ob 15h na
pokopališču.
 

• Darovi za svete maše za pokojne – ob
prazniku VSEH SVETIH in VERNIH
DUŠ DAN, boste v cerkvi v nabiralniku
lahko darovali za svete maše za verne
duše, namesto množice cvetja in sveč na
grobove.
 

• Prvi petek – 1. 11. – obisk ostarelih in
bolnih bo v petek, 8. 11. dopoldne.
 

• Spomin vseh vernih rajnih – 2. 11. –
svete maše so ob 8h v Semedeli, ob 10h
na pokopališču in ob 19h pri svetem
Marku.
 

• Zahvalna nedelja – 3. 11. – Zahvalimo
se Bogu za vse kar smo in kar imamo.